Vi har en rekke sorteringssystemer til de fleste formål tilgjengelig.
Spesialtilpassede løsninger for bl. a. kontor, storkjøkken, lager og produksjon. Våre systemer ivaretar alle fraksjoner.