UWS-Underground Waste Systems.

Nedgravde avfalls containere som kan brukes til det meste av avfalls fraksjonene som restavfall, plast, papir/papp og glass.