Total Holding AS ble etablert i 1990, og har siden den tid levert løsninger til bransjen i over 25 år.

I 2001 ble Total Packaging AS opprettet, og leverer et bredt spekter av avfallsemballasje og tilhørende utstyr.

Total forsøker alltid å ligge i forkant for nytenking og utvikling av de beste produktene for bransjen og miljøet.

Vi samarbeider med Europas ledende aktører og garanterer deg de beste produkter til konkurransedyktige priser og god service.

Våre hovedmarkeder er i dag kommunale og interkommunale selskaper samt private aktører innen en rekke sektorer.

Kvalitets- og miljøpolicy:
Total skal være en ledende leverandør av utstyr for avfallshåndtering og kildesortering i Norge.
Vi skal være våre kunders beste valg ved å tilfredsstille deres krav og forventninger til våre produkter og tjenester.
Vi skal tilfredsstille de krav som offentlige myndigheter setter, men også andre miljøkrav. Livsløpsperspektivet skal være en ledetråd for våre valg og våre produkter skal være et riktig miljøvalg.
Våre ansatte skal følge styringssystemet og aktivt medvirke til å finne forbedringsmuligheter og forebygge forurensning.

Vi er sertifiserte iht. ISO 9001 og 14001